Geen academie voor beeldende kunsten.
Wel een atelier waar iedereen individueel de tijd en ruimte neemt om via de weg van het beeldend werken aan de slag gaat met wat hem/haar bezig houdt en oplossingen te vinden voor wat moeilijk gaat.
Krijg beweging in je klachten door te spreken en/of beeldend te werken, zodat je oplossingen vindt en je leven niet langer belemmerd wordt door mentale moeilijkheden.
Je bent 18+ en hebt last van iets waar je alleen geen oplossing meer voor vindt. De vorm waarin jouw klacht(en) aanwezig is, kan heel divers zijn:

burn-out

angst

fybromyalgie

CVS

'manisch-depressiviteit

familiale problemen

psychose / schizofrenie

rouw / verdriet

communicatiemoeilijkheden

autisme

ADHD

depressiviteit

dwanggedachten / handelingen

VOOR WIE ?
EIGEN AAN INDIVIDUELE THERAPIE
 • aandacht  gaat exclusief naar jouw spreken en /of werken
 • jij bepaalt de inhoud van de sessie
 • alles gebeurt op jouw tempo en ritme
 • er zijn geen andere aanwezigen die jouw verhaal horen en/of  jouw beeldend werk zien.
 • de duur en frequentie van de sessies worden afgestemd op wat aangewezen is

 
MANIER VAN WERKEN
 • spreken en /of creatieve therapie beeldend

 
WAARDE & DUUR
 • maximum. 60,00 EUR en 50 minuten
   
De waarde van een sessie is niet recht evenredig met de duur van een sessie
Hoe lang jouw sessie duurt en wat de waarde hiervan is wordt samen met jou bekeken tijdens de eerste sessie.
EIGEN AAN GROEPSTHERAPIE
 • aandacht wordt verdeeld over de verschillende mensen 
 • de groep bepaalt de inhoud van de sessies
 • er is ruimte om los van de groep invulling te geven aan de sessie
 • je merkt dat je niet alleen bent met moeilijkheden
 • je oefent hoe je met anderen/situaties kan omgaan in een veilig kader
 • de duur en frequentie van de sessies ligt meer vast
MANIER VAN WERKEN
 • spreken en creatieve therapie beeldend

 
WAARDE & DUUR
 • 45,00 euro / sessie (540,00 EUR) 
 • 12 sessies van 90 minuten
   
EIGEN AAN HET OPEN ATELIER
 • je komt werken op het moment van jouw keuze (10-beurtenkaart) binnen de openingsuren 
 • je werk individueel rond eigen moeilijkheden & thema's
 • je ziet hoe anderen beeldend aan het werk gaan en oplossingen vinden
 • je maakt kennis met nieuwe materialen, technieken en manieren van beeldend werk 
 • je  kan beroep doen op de creatief therapeut 

   
MANIER VAN WERKEN
 • focus ligt op het beeldend creatief therapeutisch werk
 • GEEN academie!
WAARDE & DUUR
 • 30 EUR / sessie (300,00 EUR)
 • 10 sessies van maximum 120 minuten per beurt
   
MATERIAAL
 • basismateriaal beeldend werk aanwezig
 • aanvullend materiaal zelf te voorzien
  (wordt besproken)
 • je vindt zelf dat er 'iets' is waardoor je niet het leven kan leiden dat je zou willen; je vindt dat er een probleem is

 • je gelooft dat een en ander te maken heeft met  jezelf en hoe jij in het leven staat / jouw geschiedenis

 • je gelooft niet dat een of andere therapeut de oplossing voor jouw problemen heeft

 • je bent bereid  te werken en de tijd te nemen;  iets dat al een hele periode duurt, valt niet in een paar sessies te regelen / op te lossen

VOORWAARDEN
INDIVIDUELE THERAPIE
GROEPSTHERAPIE
12 sessies op dinsdagavond waarbij in kleine groep werken rond onze eigen thema's.
NIEUWE REEKS START 13 FEB 2018
- nog enkele plaatsen vrij - 

OPEN ATELIER

borderline

eetproblemen

relationele moeilijkheden

seksuele moeilijkheden

sociale moeilijkheden

hoogsensitiviteit

...