- Creatieve Therapie Beeldend uitgelegd in  1 minuut -

Creatieve Therapie bevindt zich op het kruispunt van psychotherapie, psychoanalyse en kunst.

Bron: Creatieve Therapie | Joost Demuynck & Abe Geldhof | 2017

Spreken als oplossing

Wanneer dit zo is, zal je uitgenodigd worden om zo vrij mogelijk te spreken over wat je ook maar bezig houdt. Dit is niet altijd gemakkelijk en vraagt soms wat moed. Wanneer je echter kan komen tot een dergelijke ongecensureerde vorm van spreken (waarbij je niet langer stopt met spreken omdat je denkt dat het te banaal, te beschamend of onnozel is) zullen op deze momenten woorden en gedachten verschijnen die deel uit maken van de psychische moeilijkheden waar je vandaag en misschien al veel langer tegenaan loopt. Deze manier van werken laat toe om die zaken die steeds onuitgesproken en onbewust bleven bewust worden. Doorheen het spreken kunnen werkelijk oplossingen gevonden worden.

Als spreken tekort schiet​

Soms schiet taal echter tekort om tot een oplossing te komen, een oplossing uit te vinden. Misschien is spreken voor jou moeilijk, of geraak je door middel van het spreken niet verder. Beeldend werken kan dan hieraan tegemoet komen. In het atelier vind je allerhande beeldende materialen om mee aan de slag te gaan. Het is de plaats waar je zelf iets nieuws kan scheppen. Net zoals dat in het spreken gebeurt, verschijnt jouw subjectieve zijn in beeldend werk. Nu eens wordt het zichtbaar, dan weer verdwijnt het. Net zoals dat in het echte spreken gebeuren kan. Hoe jij omgaat met jezelf en de wereld zal zich representeren in je beeldend werk. Datgene dat in je leven steeds weer goed gaat of net steeds weer mis gaat, zal ook tot uiting komen in je werk. Het gaat niet om het beeldend werk op zich. Het beeldend werk is een hulpmiddel, een weg langs waar en waarin je tot oplossingen komen kan. Doorheen het werk kunnen we samen uitvinden wat er voor jou werkt en wat niet. Je kan er tevens experimenteren met manieren van contact leggen, met opnieuw zin ervaren, meer zelfvertrouwen opdoen en er interesses vinden.

 

Tijd

Of je nu spreekt of beeldend werkt, beiden vragen de nodige tijd om tot oplossingen te komen waardoor je meer het leven kan creëren dat bij je past. Het vergt tijd om je onbewuste te laten spreken en op verhaal te komen. Psychische veranderingen worden verwezenlijkt in traagheid. Dit zijn geen processen die we kunnen forceren.