Groeps

Therapie

ELKE GROEP HEEFT EEN VERHAAL
Karen heeft eetproblemen. De ene keer eet ze teveel, de andere keer te weinig. het is al jaren aan de gang en ze wil hier komaf mee maken. Ze is jong, ambitieus, werkt veel teveel uren en is alle aandacht van mannen die haar bejegen omwille van haar slank en vrouwelijk figuur beu. Ze woont op drie plaatsen tegelijk en is eigenlijk zo goed als altijd onderweg. overal maakt ze pit-stops. 
Steven is logopedist en erg actief op sportief vlak. Jaren atletiek waarbij hij zichzelf zeer hoge eisen stelde maken dat vandaag niet alles fysiek meer mogelijk is. Ook spreken en omgaan met mensen is voor hem absoluut niet evident. Sedert een klein jaar is hij thuis. Hij kende een korte opname binnen de geestelijke gezondheidszorg na een suïcide poging maar woont nu opnieuw thuis en doet vrijwilligerswerk. "Soms verdwijnt ik", zo zegt hij zelf. "Dan kan ik opeens 'terug in de wereld komen' en constateren dat ik andere kleren aan heb". Steven wil hier echt vanaf geraken.
Inge is deeltijds aan het werk binnen de kunstensector. Ze geeft aan dat ze de weg wat kwijt is, niet goed weet welke richting ze uit moet met haar leven. Kinderen krijgen kan gezien haar leeftijd niet meer. Met haar partner weet ze ook niet echt goed wat ze hiermee moet. Ze kende in haar leven al vaker wel eens een iets moeilijkere periode maar nu gaat het echt niet meer. Geluiden zijn te fel, emoties van anderen kan ze gelijk niet meer zo goed verdragen en ze is veel sneller moe dan anders. "Volgens mij ben ik hoogsensitief", zegt ze. Ze heeft een zus die jaren geleden is gestorven maar goed, "dat zat er aan te komen gezien haar ziekte. Ze is ouder geworden dan we dachten.
Hans is recent gescheiden. Het huis werd verkocht en voor de hond is een week-week co-ouderschap geregeld. Hij had de scheiding wel ergens zien aankomen, ze leefden immers de laatste jaren echt naast elkaar. Alles is netjes geregeld: de financiën, de verdeling van de inboedel, de wagens. Hans houdt van zijn job, heeft vrienden en toch "gaat het niet". Hij begrijpt er niets van 
10 weken lang komen we samen in de praktijk. In de ze groep wordt niet zo vaak gesproken Er wordt wel hard gewerkt. Via collages, schilderen, gemeenschappelijke beeldende werken en andere beeldende werken leren karen, Steven, Inge en Hans zichzelf kennen. Ze ontdekken dingen over zichzelf waar ze zich niet bewust van waren. Hans ontdekt hoe noodzakelijk het voor hem is dat iemand zijn externe motor is waardoor hij in beweging geraakt en waarop hij kan vertrouwen. Inge constateert dat ze eigenlijk al heel haar leven zoekende is, nooit haar plaats echt wist te vinden en gaat op zoek naar kaders die haar helpen zich te oriënteren. Karen maakt pit-stops in de groepstherapie. De ene week is ze er wel, de andere week belt ze een uur of twee dagen voor aanvang dat ze echt niet kan komen omdat er nog een contract moet worden getekend in Luik. Iedereen zoekt zijn weg. Er wordt gekeken en beluisterd hoe anderen zaken uitwerken en met situaties omgaan. Kortom: de groepstherapie lijkt een reis te zijn die met momenten erg confronterend en zwaar is maar die ook gemist wordt als er een week tussenuit valt wanneer ik eens ziek ben.
GROEPSTHERAPIE  | leeftijd 18+

De groepstherapie betreft steeds een groepstherapie waarin zowel het woord als beeldend werk aan bod komt. Dit betekent dat je zelf maar niet alleen (je hebt immers de hulp van mij als therapeut en de overige leden van de groep) gaat ontdekken welke onbewuste conflicten, gevoelens en gedachten je dagelijkse functioneren hinderen en jou last bezorgen. 

Er zijn zowel groepstherapieën voor specifieke doelgroepen alsook een groepstherapie die open staat voor iedereen.  De mensen die in je groep zitten hebben steeds uiteenlopende problemen. Misschien lijken ze op het eerste zicht erg op die van jou, niets is echter minder waar. Gemeenschappelijk hebben jullie een zeer essentieel probleem: jullie hebben allen moeilijkheden met jezelf en/of moeilijkheden om intiemere en voldoening gevende relaties met anderen aan te gaan/te houden. 

 

We spreken en werken rond zaken die jou bezighouden, interesseren, dingen die je hebt meegemaakt, over gedachten en fantasieën die voor jou van belang zijn en gevoelens die je hebt. Jij bepaalt te allen tijde wat je deelt met de groep. Misschien zijn dit ogenschijnlijk kleine, onbenullige dingen. Toch kan het geven van woorden, het spreken en beeldend werk van anderen ook jou helpen de eigen ervaringen beter te kunnen begrijpen. Zeker wanneer je aandacht hebt voor je eigen gevoelens bij de woorden/het werk van anderen en deze met de groep deelt. 

 

Je zal ervaren dat iedereen op zijn/haar geheel specifieke wijze omgaat met de moeilijkheden. Deze verschillende reacties en manieren van omgaan met creëren voor jou de mogelijkheid je eigen manier van zijn te toetsen. Het is zeer goed mogelijk dat je  zaken herkent die jij vroeger ook meemaakte. Zaken herhalen zich vaak zonder dat je het echt in de gaten hebt. De groep kan je helpen hiervan bewust te worden en creëert tevens  ontmoetingen waarbij verandering mogelijk wordt.

 

Hierdoor zal je op termijn andere keuzes kunnen  maken.

AANBOD | 4 verschillende groepstherapieën

MEDUSA ONTTROOND | voor iedereen

Soms gebeurt er iets waardoor we vast komen te zitten.  Een woord, een gebeurtenis, een blik die maakt dat je als versteend achter blijft. Je kan niet meer alleen verder.

Symptomen duiken op: angst, onverklaarbare lichamelijke klachten, burnout-klachten, depressieve gevoelens, eetproblemen, fibromyalgie, CVS, ADHD, oncontroleerbare huilbuien of eindeloos verdriet, psychose. het kan werkelijk om het even wat zijn.

Tijdens deze inventieve groepstherapie gaan we aan het werk via het woord en beeldende werk zodat er beweging kan verkregen worden in dat wat je nu vast zet.

 

Deze groepstherapie is er voor iedereen (18+) die het allemaal niet meer weet. Voor wie de weg kwijt is; niet meer goed weet wie, wat, waar, hoe, wanneer. Voor iedereen die beweging wil krijgen in zijn symptomen en oplossingen wenst te bekomen voor wat hem/haar hindert. Doen én spreken om samen oplossingen te ontdekken.

Start nieuwe reeks (10 sessies):  dinsdag 5 juni | 18:30 uur -  20:00 uur

FAILLIET VAN EEN PERFECTE WERELD

"Het is door te werken, te werken en nog eens te werken dat we oud worden", zei iemand eens tegen me. Er valt absoluut iets van te zeggen. Op voorwaarde dat niet alles wordt ingezet op je professionele ontplooiing. Wie dat doet, loopt het risico vroeg of laat geconfronteerd te worden met een persoonlijk faillisement.

Wie in gaat op de vraag om zichzelf steeds verder te ontplooien, steeds hoger op de ladder te geraken en/of vaardigheden en competenties steeds verder ontwikkelt, krijgt vaak problemen. In plaats van toenemend geluk, lijkt er enkel een groot lek lijkt te zijn langs waar alle energie weg loopt en duiken een hele resem burn-outerige symptomen op.
 

Deze groepstherapie is er voor mannen en vrouwen  die geconfronteerd worden met een lek waar hun psychische energie langs verdwijnt.  Via het woord en beeldende werk geven we ruimte aan wat je bezighoudt, wie je bent en zoeken we naar manieren om het lek te stelpen zodat je weer verder kan.

#burn-out #bore-out #identiteit #wiebenik

Start nieuwe reeks (10 sessies):  vrijdag 18 mei | 15:30 uur - 17:00 uur

VOOR ALTIJD

Geconfronteerd worden met een verlies van iets of iemand kan zeer ingrijpende gevolgen hebben. Soms in die amte dat je er werkelijk geen woorden voor hebt. Dat het niet te benoemen valt.  Sommige mensen zeggen hierover dat sindsdien het gevoel hebben uiteen gevallen te zijn, of omgevallen en niet meer overeind geraken (of slechts voor heel even. Een betekenisvolle ander verliezen is vaak op een of andere manier een erg pijnlijke zaak.

Deze groepstherapie is er voor mannen en vrouwen  die geconfronteerd werden met een verlieservaring en op een geheel eigen manier vast zijn komen te zitten. Via het woord en beeldende werk geven we op  geheel eigen tempo en manier ruimte aan wat je bezighoudt, gaan we op zoek naar wat we aan diegene hebben verloren en zoeken oplossingen om terug verder te gaan.

#rouw #verlies #verdriet

Start nieuwe reeks (10 sessies):  wordt binnenkort aangekondigd.

DE ILLUSIE VAN DE ROZE WOLK

Om de drie uur voeden, 24 uur op 24 uur. Urine en stoelgang ruimen; 10 luiers of meer per dag. Pijnlijke en lekkende borsten. Om twee uur 's middag (op een zwembandje zittend omwille van de knip of scheur) eindelijk een korst hard brood met confituur eten. Een uur later de deur opendoen en dolblij zijn dat je bezoek de baby even overneemt. Nog een uur later huilend de flesjes steriliseren en de tweede wasmachine van de dag in stoppen terwijl je kind al tien minuten de hele buurt bij elkaar krijst. 

De komst van een baby brengt heel wat met zich mee. Het kan overweldigend en zelf verpletterend zijn. Ook bij prematuriteit en onverwachte gebeurtenissen tijdens de bevalling . Verschillende klachten kunnen verschijnen: depressieve gevoelens, schuldgevoelens, angsten, identiteitsproblemen, gevoel van leegte...

Deze groepstherapie is er voor mannen en vrouwen  voor wie de roze wolk alle kleuren kent, maar geen tot weinig roze. We gaan aan het werk via het woord en beeldende werk,  geven ruimte aan wat je bezighoudt en wie je vandaag (nog) bent.

#postnataledepressie #baby #moederschap #vaderschap

Start nieuwe reeks (10 sessies):  woensdag 16 mei | 11:00 uur - 12:30 uur

WAT WORDT ER VERWACHT?
Probeer zo openhartig mogelijk te werken en spreken over de dingen die je bezig houden. Dit hoeven niet persé zaken uit het verleden zijn. Je spreekt en/of werkt rond datgene wat jou bezig houdt, wat door je hoofd gaat en/of gevoelens die je hebt.
In het begin is dit vaak moeilijk. Het is echter noodzakelijk omdat beweging te krijgen in de klachten die je ervaart.
Je bepaalt helemaal zelf wat je wenst te zeggen / vorm geven. Je geeft prijs waar jij denkt aan toe te zijn.
 
Het kan gebeuren dat je de hele therapie onaangenaam of zelf waardeloos gaat vinden. Net dan, wanneer er heftige emoties zijn, is het van belang om deze gevoelens uit te spreken. Enkel zo kunnen we helder krijgen waarmee deze gevoelens te maken hebben.
Het is best mogelijk dat in het begin nog helemaal niet duidelijk is wat je aan het spreken / werken hebt en dit een gevoel van ontevredenheid met zich meebrengt. Bespreek dit dan en zet door. Het zijn immers belangrijke momenten in jouw proces. Het komt vaak voor dat de eerste sessies een nog onbevredigend gevoel nalaten omdat het nog niet meteen duidelijk is hoe een dergelijke manier van spreken en/of werken verandering kan teweeg brengen in je klachten. Deze gevoelens zijn normaal en kunnen ook later nog tijdens je therapieproces eens terug komen.
Vaak heeft dit te maken met innerlijke problemen. Moeilijke periodes tijdens een therapieproces zijn vaak de prijs die we moeten betalen om nadien meer te winnen.
HET BEGIN

In een eerste gesprek (ook wel intakegesprek genoemd) proberen we te bekijken over welk probleem het gaat; wat het precies is waar je het moeilijk mee hebt. Soms is dat erg duidelijk maar dat is zeker en vast niet altijd het geval. We bekijken ook of groepstherapie op dit moment voor jou inderdaad de meest aangewezen keuze is en we bekijken of mijn manier van werken die vertrekt vanuit het psychoanalytisch gedachtegoed op een of andere manier beweging kan krijgen in wat jou hindert.

Je kan deelnemen aan een groepstherapie wanneer:

 • je zelf vindt zelf dat er 'iets' is waardoor je niet het leven kan leiden dat je zou willen; je vindt dat er een probleem is

 • je gelooft dat een en ander te maken heeft met jezelf en hoe jij in het leven staat / jouw geschiedenis

 • je verdraagt de aanwezigheid van anderen om je heen; dat het omgaan met anderen soms voor moeilijkheden zorgt is geen exclusie-criterium 

 • je kan met je gedachten in het hier-en-nu blijven 

 • je kan minimaal aangeven wat voor jou 'ok' is en wat niet.

 • je gelooft niet dat een of andere therapeut de oplossing voor jouw problemen heeft

 • je bent bereid  te werken en de tijd te nemen;  iets dat al een hele periode duurt, valt nooit in een paar sessies te regelen/op te lossen

BELANGRIJK TE WETEN
Wie op zijn/haar manier actief deelneemt en op regelmatige basis komt zal het meeste kunnen halen uit de sessies. Ook wanneer je zo open mogelijk probeert te spreken / werken over wat je bezig houdt. Hoe meer je kan deelnemen aan de groep en hoe meer je kan uitspreken wat er bij jou leeft (welke gevoelens en gedachten je hebt), hoe duidelijker het voor  de groep is wat er leeft en waaraan er gewerkt wordt. Als je het gevoel hebt dat je buiten de groep komt te staan (wat overigens vaak gebeurt), is het interessanter om dit uit te spreken dan hierover te zwijgen. Het is bijna steeds zo dat de relatie met de groep beter wordt wanneer dit wordt uitgesproken.  De banden die ontstaan met de andere leden van de groep worden op die manier ook waardevol en kunnen ook steun geven wanneer je binnen of buiten de sessies bezig bent met de moeilijkheden die er zijn.
 
Je moet je realiseren dat verstandelijk inzicht en op louter verstandelijke wijze spreken over wat je bezig houdt onvoldoende is om je problemen te kunnen oplossen en op  termijn wezenlijke veranderingen te kunnen bekomen. Blijven vast hangen aan de ratio maakt doorgaans dat waar het echt over gaat ontweken wordt, uit de weg wordt gegaan. Tevens als het blijven herhalen en spreken over welke klachten je allemaal hebt. Het brengt je niet verder. Verandering komt pas tot stand als je gaat praten over wat je allemaal bezig houdt, de handen uit de mouwen steekt en aandacht kan hebben voor de gedachten, gevoelens en relaties die je hebt. 
HET EINDE 
De groepstherapieën zoals aangekondigd beslaan steeds een vast aantal sessies. Dit wil evenwel niet zeggen dat een oplossing voor jouw moeilijkheden steeds gegarandeerd is na het beëindigen van de laatste sessie. Hoeveel tijd er nodig is om voldoende verankerde oplossingen te hebben gevonden voor je moeilijkheden hangt steeds af van de hindernissen die we onderweg zijn tegen gekomen. 
Het is daarom mogelijk (en verre van ongebruikelijk) om na het beëindigen van de groepstherapie deel te nemen aan een nieuwe reeks.
Na verloop van tijd komt er beweging komt in je klachten en ken je periodes  dat het beter gaat. Je doet er het beste aan om de sessie nog even verder te laten plaats vinden. Er onmiddellijk mee ophouden van zodra het beter gaat is vaak niet erg verstandig. De veranderingen die er zijn, zijn hoogstwaarschijnlijk nog geen diepgaande veranderingen. Als je van plan bent om te stoppen na een reeks kan je dit delen met de groep en mij . Je kan dan ook van de andere leden van de groep horen wat zij er van vinden wat je kan helpen om tot een goede beslissing te komen. Voorzie in elk geval ruim de tijd om afscheid te nemen (bij voorkeur minimaal twee sessies). ,
PRAKTISCH
 • Inschrijven doe je steeds voor de hele reeks, ongeacht of je per hoge uitzondering eens een sessie afwezig bent.  De waarde van de groepstherapieën bedragen steeds 450,00 EUR. (10 x 45,00 EUR)  en is op voorhand te betalen. Betalen in termijnen (maandelijks) is tevens mogelijk.
  Noot: je kan bij je mutualiteit nagaan in welke mate er terugbetaling mogelijk is. Een onkostennota of betalingsbewijs ontvangen is steeds mogelijk.
 • De sessies beginnen en eindigen stipt op tijd. Over tijd gaan wil zeggen dat er tijd van iemand anders wordt afgenomen.
 • Alle gebruik van materiaal is inbegrepen.
 • Ben je later, bel me dan op het nummer +32 (0)486 920 134
 • Wanneer je niet aanwezig kan zijn tijdens een van de sessies wordt dit gedeeld met de groep of in nood telefonisch met mij. De eerstvolgende sessie breng je dit zelf even in de groep. Verwittigen via mail, whatsapp, sms, facebook-messenger is niet geldig. 
 • Tijdens de sessies neem je geen telefoons op en beantwoord je geen sms-en.​