Creatieve therapie & Psychoanalytische psychotherapie 

Mijn praktijk is een praktijk voor creatieve therapie en psychoanalytische psychotherapie waar ik intussen sinds zeven jaar mensen ontvang. Voor het ontstaan van de praktijk werkte ik meerdere jaren op residentiële behandelafdelingen met zowel kinderen, jongeren als volwassenen wat uiterst boeiend en leerzaam was. De toenemende vraag naar becijfering, etikettering en protocollaire behandelingen deden me resoluut een andere weg inslaan.

Ik heb niet enkel oor voor jouw klachten maar tevens - en nog veel meer zelf - voor wat er zich in jouw leven afspeelt, hoe jij naar de dingen kijkt, hoe jij contacten met anderen ervaart, hoe jij jezelf ervaart, met welke moeilijkheden jij wordt geconfronteerd. Wie ben je?

Samen zoeken we naar mogelijkheden en ontdekken we hoe we jouw probleem kunnen begrijpen waardoor de betekenis van jouw klacht duidelijk wordt. Hierdoor kan er geleidelijk aan verandering ontstaan.

Wie 'psychoanalyse' hoort denkt al snel aan stereotypen zoals: uren op een bank liggen waarbij jij (ogenschijnlijk eindeloos) vertelt en een therapeut achter je zit die luistert. Dit beeld komt absoluut niet geheel overeen met de werkelijkheid. Het zou een trieste zaak zijn mocht psychoanalyse herleidt worden tot dit gegeven. Creatieve therapie bevindt zich op het snijvlak van drie disciplines: psychotherapie, psychoanalyse en kunst. Dit wil zeggen dat er ruimte is voor het beeldend medium en artistiek werk, voor psychotherapie die via de weg van het spreken een verandering in jouw lijden betracht en voor de psychoanalyse die het oriënterend kader is zodat het werk dat we samen doen niet vervalt tot "knutselen, praatjes bij plaatjes en de effecten van kunst op de mensen" (Creatieve Therapie, 2017).

OVER MIJ

_edited.png

Ik ben gediplomeerd creatief therapeut beeldend, volgde een opleiding rouwtherapie bij collega Johan Maes, volg sinds 2015 het Programma Psychoanalytische Kliniek, ben ondervoorzitter van de Belgische Vakgroep Creatieve Therapie Beeldend, reeds meerdere jaren externe promotor voor studenten Creatieve Therapie aan de Arteveldehogeschool, ben geregeld gastdocent en auteur. Voor meer informatie over mijn werkervaring en opleidingen kan je terecht op mijn LinkedIn-profiel.

Met expertise binnen residentiële behandelafdelingen en reeds jaren een eigen praktijk ben ik vertrouwd met alle mogelijke vormen waarin psychische moeilijkheden tot uiting komen: rouw, verlies en verdriet, fibromyalgie, CVS, 'hooggevoeligheid', depressieve gevoelens,  burn-out, eetproblemen, jezelf niet meer herkennen, psychose, borderline, autisme en alle mogelijk andere psychische problemen bij volwassenen (18+)

 

In 2016 schreef ik mee het boek 'Ze maken ons kapot, meneer' en in 2017 het (gratis te downloaden) boek 'Create For Change' . In 2017 organiseerde ik tevens de tentoonstelling "THE WALL - Behind the label" in het kader van de week van de Geestelijke Gezondheidszorg. 2018 was het jaar waarin 'Project Assemblage' werd geboren.

Ik zou mijn werk als zelfstandig beeldend therapeut en psychotherapeut echter nooit met voldoende vertrouwen kunnen doen als ik zelf doorheen mijn leven geen parcours heb afgelegd. Hierdoor kon ik met mijn eigen moeilijkheden iets doen en er ook iets aan doen. Ook vandaag ga ik net zoals zovele collega's wekelijks spreken om te voorkomen dat wanneer zaken op mijn levenspad komen deze gaan interfereren met het werk dat ik dagelijks doe.

 

Ik geloof immers dat het weinig zin heeft en het werkelijk gevaarlijk is om met problemen van anderen om te gaan als je niet eerst zicht hebt op je eigen problemen en daar zelf oplossingen voor weet uit te vinden. Bovendien ga ik om de kwaliteit van mijn werk te blijven bewaken, in supervisie (controle) bij erkende collega’s psychologen/psychoanalytici en werk ik samen met dokters /psychiaters waar nodig.

 

Vanuit de overtuiging dat we oplossingen kunnen uitvinden voor wat ons hindert en deze oplossingen dienen gevonden te worden via een weg die aansluit bij jouw eigenheid, combineer ik vandaag psychotherapie met creatieve therapie beeldend. Geheel in afstemming op wie voor me zit.

Patrick, 2017

Wat voor mij zo van belang is geweest. De rust. De ongelooflijke rust van jou.

Ik kon in alle rust werken. jij liet mij werken.

Jouw aanwezigheid was er een van rust en heeft me tijdens het werken nooit gestoord.

 

Jij liet mij mijn ding doen.

We hebben bijna niet gepraat maar in het werk is er zoveel gebeurd.

Hilde, 2017

Mijn tijd.

Ik bepaal waarover ik wil spreken.

Dat is vrijheid.

Het doet zo'n deugd te mogen en kunnen spreken.

Je luistert.

Je zegt weinig.

Maar wat je zegt, brengt mij tot inzicht.

KAREL, 2017

Mijn lijf was zo moe. ik had overal pijn.

Ze zeiden mij:

"burn-out".

Maar mijn lijf had geen lek,  het was aan flarden. Ik heb er nooit naar geluisterd; wist niet dat ik er een had.

Vandaag kan ik mijn lijf voelen. Ik stop als iets niet goed is voor mij.

Ik kon letterlijk niets meer. 

Vandaag leef ik.

Sarah, 2018

Er was boosheid, frustratie, schuld en een grote muur tussen mij en haar.

Vandaag is er een brug.

Beeldend werken is veel interessanter voor mij dan woorden.

Het zorgt voor een

gewaarwordign in mijn lichaam waardoor ik voel dat ik leef.

Maar spreken is soms ook nodig.

Lily, 2018

Ik heb een filter-probleem. Alles komt binnen. Het is vaak overspoelend en soms beangstigend.

Doorheen de sessies heb ik oplossingen gevonden. De momenten van overspoeling zijn er nog maar 'niets' meer in vergelijking met vroeger.