Individuele

Therapie

INDIVIDUELE THERAPIE  | leeftijd 18+
Soms gebeurt er 'iets' waardoor je op een of andere manier vast komt te zitten. Wat dat 'iets' is kan heel duidelijk zijn. Even goed heb je niet meteen zicht op wat dat 'iets' precies is. Is het een woord? Een gebeurtenis? Een blik? Nog iets anders?
Een greep uit symptomen die kunnen ontstaan:
Door te spreken en/of de handen uit de mouwen te steken, kan er beweging in je klachten komen. Je symptomen verliezen dan mogelijks hun functie waardoor je verder kan en mentale moeilijkheden je niet langer op deze hinderlijke manier vast zetten.
WAT WORDT ER VERWACHT?
Probeer zo openhartig mogelijk te spreken en/of beeldend te werken over de dingen die je bezig houden. Dit hoeven niet persé zaken uit het verleden zijn. Je spreekt en/of werkt rond datgene wat jou bezig houdt, wat door je hoofd gaat en/of gevoelens die je hebt.
In het begin is dit vaak moeilijk. Het is echter noodzakelijk omdat beweging te krijgen in de klachten die je ervaart.
Je bepaalt helemaal zelf wat je wenst te zeggen / vorm geven. Je geeft prijs waar jij denkt aan toe te zijn.
 
Het kan gebeuren dat je de hele therapie onaangenaam of zelf waardeloos gaat vinden. Net dan, wanneer er heftige emoties zijn, is het van belang om deze gevoelens uit te spreken. Enkel zo kunnen we helder krijgen waarmee deze gevoelens te maken hebben.
Het is best mogelijk dat in het begin nog helemaal niet duidelijk is wat je aan het spreken / werken hebt en dit een gevoel van ontevredenheid met zich meebrengt. Bespreek dit dan en zet door. Het zijn immers belangrijke momenten in jouw proces. Het komt vaak voor dat de eerste sessies een nog onbevredigend gevoel nalaten omdat het nog niet meteen duidelijk is hoe een dergelijke manier van spreken en/of werken verandering kan teweeg brengen in je klachten. Deze gevoelens zijn normaal en kunnen ook later nog tijdens je therapieproces eens terug komen.
Vaak heeft dit te maken met innerlijke problemen. Moeilijke periodes tijdens een therapieproces zijn vaak de prijs die we moeten betalen om nadien meer te winnen.
HET BEGIN

In een eerste gesprek (ook wel intakegesprek genoemd) proberen we te bekijken over welk probleem het gaat; wat het precies is waar je het moeilijk mee hebt. Soms is dat erg duidelijk maar dat is zeker en vast niet altijd het geval. Het is ook te bekijken of mijn manier van werken die vertrekt vanuit het psychoanalytisch gedachtegoed op een of andere manier beweging kan krijgen in wat jou hindert.

Ik heb niet enkel oor voor jouw klachten maar tevens - en nog veel meer zelf - voor wat er zich in jouw leven afspeelt, hoe jij naar de dingen kijkt, hoe jij contacten met anderen ervaart, hoe jij jezelf ervaart, met welke moeilijkheden jij wordt geconfronteerd. Wie ben je?

Samen zoeken we naar mogelijkheden en ontdekken we hoe we jouw probleem kunnen begrijpen waardoor de betekenis van jouw klacht duidelijk wordt. Hierdoor kan er geleidelijk aan verandering ontstaan.

Wie 'psychoanalyse' hoort denkt al snel aan stereotype zaken zoals: uren op een bank liggen waarbij jij vertelt en vertelt en een therapeut achter jou luistert. Dit stereotype beeld zal je bij mij niet vinden. Creatieve therapie bevindt zich op het snijvlak van drie disciplines: psychotherapie, psychoanalyse en kunst. Dit wil zeggen dat er ruimte is voor het beeldend medium en artistiek werk, voor psychotherapie  die via de weg van het spreken een verandering in jouw lijden betracht en voor de psychoanalyse die het oriënterend kader is zodat het werk dat we samen doen niet vervalt tot "knutselen, praatjes bij plaatjes en de effecten van kunst op de mensen".

Je kan bij mij terecht wanneer:

 • je zelf vindt zelf dat er 'iets' is waardoor je niet het leven kan leiden dat je zou willen; je vindt dat er een probleem is

 • je gelooft dat een en ander te maken heeft met jezelf en hoe jij in het leven staat / jouw geschiedenis

 • je gelooft niet dat een of andere therapeut de oplossing voor jouw problemen heeft

 • je bent bereid  te werken en de tijd te nemen;  iets dat al een hele periode duurt, valt nooit in een paar sessies te regelen/op te lossen

BELANGRIJK TE WETEN
Wie op zijn/haar manier actief deelneemt en op regelmatige basis komt zal het meeste kunnen halen uit de sessies. Ook wanneer je zo open mogelijk probeert te spreken / beeldend werken over wat je bezig houdt. Je moet je bovendien realiseren dat verstandelijk inzicht en op louter verstandelijke wijze spreken over wat je bezig houdt onvoldoende is om je problemen te kunnen oplossen en op  termijn wezenlijke veranderingen te kunnen bekomen. Blijven vast hangen aan de ratio maakt doorgaans dat waar het echt over gaat ontweken wordt, uit de weg wordt gegaan. Tevens als het blijven herhalen en spreken over welke klachten je allemaal hebt. Het brengt je niet verder. Verandering komt pas tot stand als je gaat praten over wat je allemaal bezig houdt, de handen uit de mouwen steekt en aandacht kan hebben voor de gedachten, gevoelens en relaties die je hebt. 
HET EINDE 
Wanneer na verloop van tijd beweging komt in je klachten en je periodes kent dat het beter gaat, doe je er het beste aan om de sessie nog even verder te laten plaats vinden. Er onmiddellijk mee ophouden van zodra het beter gaat is vaak niet erg verstandig. De veranderingen die er zijn, zijn hoogstwaarschijnlijk nog geen diepgaande veranderingen.
Als je van plan bent om te stoppen met de sessies of de frequentie graag anders ziet, dien je dit te bespreken. Zo kunnen we dit samen bekijken en tot een goede beslissing komen.
Hoe lang zal het duren voor het anders wordt?
In een tijd waarin we alles willen controleren is het ongeduld vaak erg groot. Het eerlijke antwoord is echter dat alles afhangt van welke hindernissen we onderweg tegen komen, van de complexiteit van je probleem,over welke krachtbronnen je beschikt en soms ook van de ondersteuning in je omgeving en je netwerk.
PRAKTISCH
 • De frequentie van de sessies en financiële waarde ervan wordt met jou afgesproken tijdens de eerste sessie. De maximale duur bedraagt 50 min en 60,00 EUR. Je kan bij je mutualiteit nagaan in welke mate er terugbetaling mogelijk is. Je kan steeds een onkostennota of betalingsbewijs ontvangen.
 • De  sessies worden cash betaald. Indien we overeen komen dat er per overschrijving wordt betaald, dan word je hiervan een factuur toegestuurd.
 • De sessies beginnen en eindigen stipt op tijd. Over tijd gaan wil zeggen dat er tijd van iemand anders wordt afgenomen.
 • Alle gebruik van materiaal is inbegrepen.
 • Ben je later, bel me dan op het nummer +32 (0)486 920 134
 • Een sessie kan verplaatst of geannuleerd worden indien je 48  uur op voorhand telefonisch contact opneemt.  Er dient hier live over te worden gesproken. Verwittigen via mail, whatsapp, sms, facebook-messenger is niet geldig. Indien je niet tijdig verwittigd wordt de sessie aangerekend.
 • We leggen steeds de eerste twee volgende afspraken vast. Breng een agenda mee zodat je deze momenten kan vast leggen.
 • Tijdens de sessies neem je geen telefoons op en beantwoord je geen sms-en.
 • Overweeg je om de sessies te stoppen? Kondig dit dan minimaal drie sessies voor je vertrek aan. Afscheid nemen is niet gemakkelijk maar altijd belangrijk.