Ik ben Rebekka Rogiest en intussen heb ik 13 jaar ervaring in het begeleiden van mensen als therapeute.

Bij aanvang heb ik meerdere jaren gewerkt op residentiële behandelafdelingen maar een combinatie van een sterk veranderend landschap in de kliniek (met steeds minder tijd voor het verhaal van de mens en steeds meer tijd voor protocollaire behandelingen) en een aantal verschuivingen in mijn privéleven hebben toen voor een andere wending gezorgd.

 

In 2012 heb ik heel bewust gekozen om een eigen praktijk te starten waar er in de eerste plaats tijd en ruimte gecreëerd wordt om te luisteren naar jouw verhaal. Zo is Art Crossing ontstaan.

 

Vanuit de praktijk is er het aanbod (voor volwassene vanaf achttien jaar) van individuele therapie, introductiedagen, groepstrajecten en in de toekomst een open atelier.

 

In april 2016 schreef ik samen met Joan De Winne en Geert Degrande het boek 'Ze maken ons kapot, meneer', in 2017 het ebook "Create for Change"

Ik zou mijn werk als zelfstandig beeldend therapeut en psychotherapeut echter nooit met voldoende vertrouwen kunnen doen als ik zelf doorheen mijn leven geen parcours heb afgelegd. Hierdoor kon ik met mijn eigen moeilijkheden iets doen en er ook iets aan doen. Ook vandaag ga ik net zoals zovele collega's wekelijks spreken om te voorkomen dat wanneer zaken op mijn levenspad komen deze gaan interfereren met het werk dat ik dagelijks doe.

 

Ik geloof immers dat het weinig zin heeft en het werkelijk gevaarlijk is om met problemen van anderen om te gaan als je niet eerst zicht hebt op je eigen problemen en daar zelf oplossingen voor weet uit te vinden. Bovendien ga ik om de kwaliteit van mijn werk te blijven bewaken, in supervisie (controle) bij erkende collega’s psychologen/psychoanalytici.

 

Vanuit de overtuiging dat we oplossingen kunnen uitvinden voor wat ons hindert en deze oplossingen dienen gevonden te worden via een weg die aansluit bij jouw eigenheid, combineer ik vandaag psychotherapie met creatieve therapie beeldend.

Binnen de Belgische Vereniging voor Creatieve Therapie ben ik ondervoorzitter van de vakgroep beeldende therapie en neem ik tevens deel aan de Raad van Bestuur. Voor meer informatie over mijn werkervaring en opleidingen kan je terecht op mijn LinkedIn-profiel.